Werkt bijles voor iedereen?

In het algemeen wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat bijles significant bijdraagt aan verbeterde studieresultaten (voorbeelden: [1], [2], [3]). Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de leerling gemotiveerd is en moeite wilt doen om zijn resultaten te verbeteren. Bijles is dus een hulpmiddel om betere resultaten te bereiken en geen garantie voor goede resultaten.